NAI Ukraine
2 Mechnikova Str.
BC Parus, 13th Floor

Kyiv, Ukraine 01601
t+380 44 337 7677
Olga Strepkova
Chief Accountant