NAI Ukraine
2 Mechnikova Str.
BC Parus, 13th Floor

Kyiv, Ukraine 01601
Olga
Strepkova
Chief Accountant