NAI Ukraine
2 Mechnikova Str.
BC Parus, 13th Floor

Kyiv, 01601 Ukraine
t(380) 443-377 677
Olga
Strepkova
Chief Accountant