NAI Hellas
4 Nikitara Street & Psaron Street
Chalandri, Athens, 15232 Greece
t+30 210 68 11 760 f+30 210 68 11 722
Christina
Dimitroulopoulou
Valuation Department